สรุปหวยเด็ด สำนักดัง งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2563

บรรดาคนเล่นหวย ที่ไม่ชอบการค้นหาแต่ยังไม่มีเลขในดวงใจ สำหรับบทความนี้ทีมงานก็ได้ไปเสาะหาข้อมูลรวบรวมเลขเด็ดสำนักดังมาทำเป็นสถิติว่าเลขเด็ด เลขดัง ตัวไหนบ้างที่เก็งตรงกันทุกสำนัก มาสรุปเป็นแนวทาง งวดของวันที่ 1 สิงหาคม 2563 มาให้กับบรรดาคนชอบเล่นหวย แต่อย่างไรก็ขอให้ทุกท่านเล่นพอลุ้นอย่าเกินตัวพอให้ได้กันชื่นอกชื่นใจ

เลขเด่นมาแรงประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ออก จาก 35 สำนักดัง

 • เลข 4 จาก 31 สำนัก

เลขเด่น ที่มีการเก็งเป็นลำดับรองลงมาของเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว มากที่สุดจาก 35 สำนัก

 • เลข 8 จาก 26 สำนัก
 • เลข 6 จาก 23 สำนัก
 • เลข 5 จาก 21 สำนัก
 • เลข 7 จาก 21 สำนัก
 • เลข 2 จาก 20 สำนัก
 • เลข 9 จาก 20 สำนัก
 • เลข 1 จาก 19 สำนัก
 • เลข 3 จาก 19 สำนัก
 • เลข 0 จาก 18 สำนัก

เลขเด่น ที่มีการเก็งออกเลขท้าย 2 ตัว มากที่สุด จาก 35 สำนัก

 • เลข 4 จาก 29 สำนัก

เลขเด่น ที่มีการเก็งออกเลขท้าย 2 ตัวเป็นลำดับรองลงมา

 • เลข 7 จาก 22 สำนัก
 • เลข 6 จาก 21 สำนัก
 • เลข 8 จาก 21 สำนัก
 • เลข 3 จาก 20 สำนัก
 • เลข 1 จาก 19 สำนัก
 • เลข 5 จาก18 สำนัก
 • เลข 2 จาก 17 สำนัก
 • เลข 9 จาก 17 สำนัก
 • เลข 0 จาก 16 สำนัก

เลขเด็ด ที่เก็งออกเลขท้าย 2 ตัว มากที่สุด

 • เลข 46 จาก 12 สำนัก

เลขเด็ด ที่เก็งออกเลขท้าย 2 ตัว อันดับรองลงมา

 • เลข 45 – 48 จาก 10 สำนัก
 • เลข 42 – 54 จาก 9 สำนัก
 • เลข 43 จาก 8 สำนัก
 • เลข 36 – 49 – 78 จาก 7 สำนัก
 • เลข 38 – 41 – 58 – 74 – 76 จาก 6 สำนัก
 • เลข 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 44 – 47 – 56 – 73 – 94 จาก 5 สำนัก
 • เลข 14 – 17 – 37 – 52 – 57 – 63 – 64 – 84 – 86 – 89 – 96 – 97 จาก 4 สำนัก

เลขเด็ด 2 ตัวอื่น ๆ

 • เลข 05 – 07 – 08 – 30 – 31 – 34 – 35 – 39 – 53 – 68 – 77 – 79 – 85 – 95 จาก 3 สำนัก
 • เลข 01 – 04 – 06 – 13 – 18 – 19 – 20 – 25 – 29 – 32 – 33 – 40 – 50 – 59 – 65 – 67 – 69 – 71 – 72 – 81 – 87 – 88 – 90 – 91 – 92 – 93 – 98 จาก 2 สำนัก

เลขเด่น ที่มีการเก็งออกเลขท้าย 3 ตัว มากที่สุดจาก 35 สำนัก

 • เลข 4 จาก 18 สำนัก

เลขเด่น ที่มีการเก็งออกเลขท้าย 3 ตัวเป็นลำดับรองลงมา

 • เลข 6 จาก 14 สำนัก
 • เลข 2 จาก 13 สำนัก
 • เลข 7 จาก 13 สำนัก
 • เลข 1 จาก 12 สำนัก
 • เลข 8 จาก 12 สำนัก
 • เลข 5 จาก 11 สำนัก
 • เลข 9 จาก 10 สำนัก
 • เลข 0 จาก 8 สำนัก
 • เลข 3 จาก 8 สำนัก

เลขเด็ด เลขท้าย 3 ตัวที่เก็งออกมากที่สุดจาก 35 สำนักดัง

 • เลข 614 จาก 3 สำนัก

เลขเด็ด เลขท้าย 3 ตัว อื่น ๆ

 • 619 – 624 – 632 – 641 – 643 – 644 – 647 – 652 – 671
 • 719 – 743 – 745 – 754 – 763 – 764 – 791 – 795
 • 807 – 814 – 816 – 817 – 821 – 827 – 837 – 844 – 846 – 848 – 854 – 859 – 864 – 874 – 884
 • 914 – 942 – 943 – 946 – 948 – 954 – 967 – 971

สถิติเลขเด็ดเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกวันที่ 1 สิงหาคม มากที่สุดในรอบ 30 ปี

 • เลข 8 จำนวน 10 ครั้ง

สถิติเลขเด่นเลขท้าย 2 ตัวอื่น ๆ ที่ออกวันที่ 1 สิงหาคม มากที่สุดในรอบ 30 ปี

 • เลข 1 จำนวน 9 ครั้ง
 • เลข 2 จำนวน 8 ครั้ง
 • เลข 5 จำนวน 7 ครั้ง
 • เลข 9 จำนวน 6 ครั้ง
 • เลข 6 จำนวน 5 ครั้ง
 • เลข 0 จำนวน 3 ครั้ง
 • เลข 3 จำนวน 3 ครั้ง
 • เลข 7 จำนวน 2 ครั้ง
 • เลข 4 จำนวน 1 ครั้ง

สถิติเลขเด็ด เลขท้าย 2 ตัว ที่ออกวันที่ 1 สิงหาคม ในรอบ 30 ปี

 • เลข 11 จำนวน 3 ครั้ง

สถิติเลขเด็ด เลขท้าย 2 ตัวอื่น ๆ ที่เคยออกย้อนหลัง 30 ปี

 • 06
 • 10 – 12 – 18
 • 22 – 26 – 29
 • 31 – 36
 • 45
 • 50 – 53 – 57 – 58 – 59
 • 61
 • 78
 • 82 – 85 – 86 – 88
 • 91 – 92 – 98

สถิติเลขเด็ดเลขท้าย 3 ตัว ที่ออกวันที่ 1 สิงหาคม มากที่สุดในรอบ 30 ปี

 • เลข 9 จำนวน 24 ครั้ง

สถิติเลขเด็ด เลขท้าย 3 ตัวอื่น ๆ ที่ออกวันที่ 1 สิงหาคม มากที่สุดในรอบ 30 ปี

 • เลข 5 จำนวน 23 ครั้ง
 • เลข 4 จำนวน 22 ครั้ง
 • เลข 6 จำนวน 22 ครั้ง
 • เลข 7 จำนวน 22 ครั้ง
 • เลข 8 จำนวน 21 ครั้ง
 • เลข 0 จำนวน 20 ครั้ง
 • เลข 2 จำนวน 19 ครั้ง
 • เลข 3 จำนวน 19 ครั้ง
 • เลข 1 จำนวน 14 ครั้ง

สถิติเลขเด็ด เลขท้าย 3 ตัว ที่ออกวันที่ 1 สิงหาคม ในรอบ 30 ปี

 • เลข 070 – 386 – 669 จำนวน 2 ครั้ง

สถิติเลขเด็ด เลขท้าย 3 ตัวอื่น ๆ ที่เคยออกงวดวันที่ 1 สิงหาคม ย้อนหลัง 30 ปี

 • 001 – 006 – 007 – 015 – 026 – 048 – 055 – 064 – 086
 • 145 – 149 – 152 – 182 – 191
 • 221 – 236 – 239 – 269 – 272 – 273 – 274 – 293
 • 303 – 329 – 333 – 349 – 374 – 377 – 396
 • 408 – 414 – 421 – 440 – 445 – 446 – 451 – 459 – 460 – 463 – 472
 • 509 – 510 – 529 – 538 – 544 – 549 – 562 – 575 – 576 – 579 – 583 – 593 – 598 – 599
 • 602 – 623 – 637 – 645 – 646 – 648 – 650 – 660 – 665
 • 703 – 712 – 718 – 726 – 727 – 733 – 745 – 753 – 758 – 769 – 771 – 778 – 787 – 795 – 796 – 797
 • 811 – 820 – 833 – 848 – 856 – 862 – 864 – 871 – 880 – 881 – 885 – 889
 • 905 – 913 – 930 – 935 – 947 – 956 – 962 – 973 – 983 – 989 – 944

สรุป

หวังว่าตัวเลขในรอบนี้ที่เป็นแนวทางให้กับทุกท่าน จะมีเลขเด็ดในดวงใจ แต่ถ้าหากยังไม่โดนใจ ทีมงานมีแนวทางเลขเด็ดมาแนะนำอยู่เรื่อย ๆ ติดตามกันในบทความต่อ ๆ ไป การซื้อหวยมีความเสี่ยงโอกาสที่พลาดมีสูงขอให้เล่นแต่พอดีพอตัว หากมีดวงซื้อใบเดียวก็อาจจะถูกรางวัลที่ 1 เลยก็ได้ แม่หมอขอให้นักเสี่ยงดวงทุกท่านโชคดีได้รับทรัพย์ก้อนโตกันทุกคน

ขอบคุณที่มา : horoscope.trueid.net

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

MOBET
MOBET คาสิโนออนไลน์ บริการแบบมืออาชีพ
เว็บเศรษฐี
เว็บเศรษฐี หวยออนไลน์ และเกมเดิมพัน ทุกชนิด
RUAY
RUAY เว็บรวยหวย หวยออนไลน์ชั้นนำอันดับ 1
TODE
TODE โต๊ด คาสิโน บาคาร่าสล็อต พร้อมสูตรใช้ฟรี
https://www.เศรษฐี6.com
เศรษฐี6.com เว็บหวยออนไลน์ในเครือ เวปเศรษฐี
Lottovip
LottoVIP หวยออนไลน์เก่าแก่ บอดฮิตตลอดกาล
https://www.tod69.com
tod69.com เว็บโต๊ดในเครือ tode69 ไม่เคยทำให้ผิดหวัง
https://www.ruay.tools
เว็บ https://ruay.tools ครบทุกหวยเล่นได้ทุกเวลา
lottoup
เว็บหวย เกม มาแรงแห่งปี lottoup เท่านั้น