พิกัดไหว้ 5 เจ้าแม่กวนอิม บูชาเจ้าแม่กวนอิมอย่างไร ให้ได้โชคลาภ สุขสมหวัง!

เจ้าแม่กวนอิม

เนื่องจากวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเป็น วันสตรีสากลของโลก (International Women’s Day) ดังนั้นวันนี้ทาง ruay 55 จะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ “เจ้าแม่กวนอิม” เทพสตรีผู้ยิ่งใหญ่ในความเชื่อของชาวพุทธ ตามไปดูกันเลยว่าพระแม่กวนอิมมีประวัติเป็นมาอย่างไร ทราบมั้ยว่าพระองค์เป็นเทพีผู้ที่มีความแกร่งกล้า เสียสละ และเกิดมาเพื่อช่วยโปรดสรรพสัตว์ทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกข์อีกด้วย ไปสืบที่มาของท่านและไปดู 5 พิกัดไหว้เจ้าแม่กวนอิม กันเลย!

เจ้าแม่กวนอิม คือใคร??

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาว

สำหรับคนที่ไม่รู้จัก “เจ้าแม่กวนอิม” ทราบมั้ยว่าท่านเป็นพระโพธิสัตย์รูปหนึ่งตามคติมหายาน โดยเชื่อว่าเป็นเทพองค์เดียวกับเทพของอินเดียที่ชื่อว่า “พระอวโลกิเตศวร” ผสมผสานกับ “เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน” ที่เป็นเทพพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวจีน จนเมื่อวัฒนธรรมของอินเดียได้เผยแพร่ไปในเอเชีย ทั้งจีน ญี่ปุ่น ธิเบต ฯลฯ ทำให้กลายเป็นพระโพธิสัตว์ในร่างสตรีอย่างที่เราเห็น

ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิม เชื่อว่ากันว่าท่านสามารถดลบันดาลความสุขสมหวังให้ได้ดังใจทุกประการ สามารถมอบความร่มเย็นเป็นสุขให้คนในบ้านและครอบครัว ช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง และยังมอบโชคลาภทรัพย์สินให้กับผู้ที่ศรัทธาอีกด้วย แม้แต่ผู้ที่อยากมีบุตรก็สามารถมาขอท่านได้เช่นกัน พระองค์เป็นพระผู้เมตตาโดยแท้จริง

กำเนิด “เจ้าแม่กวนอิม” เทพบุรุษในร่างสตรี

ภาพวาดเจ้าแม่กวนอิม

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า ตามความเชื่อดั้งเดิมของอินเดีย “พระแม่กวนอิม” ก็คือ “พระอวโลกิเตศวร” โดยในตำราโบราณได้อธิบายว่าพระองค์เป็นเทพที่สามารถแบ่งภาคเพื่อไปโปรดสัตว์ในที่ต่าง ๆ ได้ทั้งในร่างของชายและหญิง จึงเชื่อกันว่าพระองค์เป็นผู้ที่แบ่งภาคไปเป็นเจ้าแม่กวนอิม อันเป็นตัวแทนเทพที่แสดงออกถึงความเมตตาและความอ่อนโยน 

เหตุที่พระอวโลกิเตศวรแบ่งภาคเป็นเจ้าแม่กวนอิมนั้น เพราะลักษณะของ “สตรี” คือสัญญะที่บ่งบอกถึง “ความอ่อนโยน ความเมตตา” เมื่อชาวจีนรับความเชื่อมาจึงมีการหลอมรวมผสมผสานกลายเป็นเทพสตรี ดังนั้นแท้จริงแล้วภาคแรกของพระองค์เป็นบุรุษเทพอันยิ่งใหญ่ แต่งองค์ดูน่าเกรงขามและเป็นเลื่อมใสของชาวอินเดีย จึงจะเห็นได้ว่าเจ้าแม่กวนอิมนั้นถือเป็นเทพสตรีที่มีบทบาทสำคัญมากของโลก

ตำนานเจ้าแม่กวนอิม ของจีน

ชาวจีนเชื่อว่า พระแม่กวนอิม เดิมเป็นเทพธิดาที่อยู่บนสวงสวรรค์ แต่ท่านต้องการจะช่วยปลดทุกข์ให้กับมนุษย์และเหล่าสรรพสัตว์ ท่านจึงได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติสุดท้าย โดยมาเกิดเป็น “เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน” ลูกสาวของกษัตริย์แห่งอาณาจักรซิงหลิงที่ชื่อว่า “พระเจ้าเมี่ยวจวง” โดยเป็นพระราชธิดาองค์เล็กสุดและมีพี่สาว 2 พระองค์

เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านมีความมุ่งมั่นที่อยากจะบำเพ็ญภาวนาตั้งแต่ยังเยาว์วัย ท่านตั้งใจจะออกบวชในวันที่ 19 เดือน 9 แต่พ่อของพระองค์ไม่เห็นด้วย ท่านอยากให้ลูกสาวแต่งงานมีบุตร จึงได้สั่งสอนลูกสาวด้วยการส่งไปอยู่ที่วัดนกยูงขาว เพื่อให้ทำงานหนัก แต่ทั้งนี้เจ้าหญิงก็ไม่หวั่นยังคงสู้งานไหว พระเจ้าเมี่ยวจวงจึงใช้ไม้แข็งด้วยการเผาวัดทิ้ง และให้นำองค์หญิงกลับมาประหารชีวิต แต่ก็มีเทวดาลงมาคุ้มครองท่านจึงรอดมาได้

ภาพเจ้าแม่กวนอิมแสดงปาฏิหารย์

ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้พ่อก็ยังไม่ยอม ยังคงสั่งประหารองค์หญิงด้วยการแขวนคอ แต่ก็ปรากฏว่ามีเสือตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาคาบองค์หญิงไป แต่กลับกลายเป็นว่าเป็น “เทพไท่ไป๋” ที่เข้ามาช่วยไว้และได้บอกวิธีการออกบวชกับพระองค์ จนท้ายที่สุดเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านก็สำเร็จธรรมในวันที่ 19 เดือน 6 ส่วนพ่อของพระองค์ก็ถูกผลกรรมลงโทษให้เป็นโรคร้ายแรง จนองค์หญิงได้กลับมาช่วยมอบดวงตาและแขนสองข้างให้พระองค์ 

ภายหลังเราจึงจะเห็นได้ว่า องค์หญิงเมี่ยวซ่าน หรือ เจ้าแม่กวนอิม ได้รับประทานแขนและดวงตากลับคืนมา โดยได้แสดงอภินิหารเป็น “กวนอิมปางพันมือ” นั่นเอง อีกทั้งยังได้กลายเป็นพระโพธิสัตย์กวนอิม ซึ่งเป็นเทพทั้งฝ่ายเต๋าและของฝ่ายพุทธพร้อมกันด้วย

วิธีไหว้เจ้าแม่กวนอิม & ของไหว้เจ้าแม่กวนอิม

เมื่อทราบประวัติเจ้าแม่กวนอิมกันไปมากพอสมควรแล้ว ต่อไปเรามาดูวิธีการไหว้บูชา พระโพธิสัตว์กวนอิม กันข้างล่างนี้เลย สามารถทำได้ถูกต้องให้ได้โชคลาภดังนี้…

 • ไหว้เจ้าแม่กวนอิม (ที่ศาลเจ้า) – สามารถทำได้โดยการเตรียม ของไหว้เจ้าแม่กวนอิม ได้แก่ ธูป 9 ดอก ดอกไม้สีขาวหรือชมพู และน้ำเปล่า สามารถไหว้ขอพรสิ่งที่ต้องการได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนา ไม่ว่าจะเป็น ขอพรปลดหนี้ ขอพรความรัก หรือ ไหว้ขอลูก ก็ได้เช่นกัน
 • ไหว้เจ้าแม่กวนอิม (ที่บ้าน) – หากไหว้บูชาที่บ้านต้องเตรียม ของไหว้เจ้าแม่กวนอิม ได้แก่ ธูป 9 ดอก, น้ำชา 5 ถ้วย, น้ำเปล่า 5 แก้ว, ดอกไม้ชมพู 5 ดอก และผลไม้ (ยกเว้นละมุด พุทรา) หลังจากนั้นก็สามารถขอพรได้ตามปกติ
 • คาถา บทสวดเจ้าแม่กวนอิม – “โอม มา นี แปะ หมี่ ฮง” บทสวดนี้สามารถท่องได้ทุกวัน ทุกเวลา จะช่วยทำให้เกิดสิริมงคลกับชีวิตมากขึ้น
รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่

ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ที่ไหน??

กล่าวกันว่า พระแม่กวนอิม อวตารถึง 84 ภาค เช่น เจ้าแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร ปางประทานพร ปางอุ้มบาตร ปางประทานบุตร ปางเหยียบมังกร ฯลฯ โดยในประเทศไทยนั้นมีความเชื่อเรื่องเจ้าแม่กวนอิมมาอย่างยาวนานและมี สถานที่ไหว้เจ้าแม่กวนอิม อยู่หลายแห่งในกรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้…

 • วิหารเจ้าแม่กวนอิม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
 • ศาลเจ้าแม่กวนอิม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • วิหารเจ้าแม่กวนอิม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
 • ศาลเจ้ากวนอิมเนี้ย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
 • ศาลเจ้าแม่กวนอิม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

นอกจาก 5 สถานที่นี้แล้วก็ยังมีเจ้าแม่กวนอิมอยู่ในทุกจังหวัดทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ โดยเราจะขอรวบรวม 5 วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมาให้ข้างล่างดังต่อไปนี้…

5 เจ้าแม่กวนอิม ไหว้ขอโชคลาภ ไหว้ขอลูก สำเร็จดังหวัง!

เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร

มูลนิธิเทียนฟ้า

สำหรับสถานที่ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม แห่งแรกจะพาไปที่เยาราช ณ “ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า” แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ไหว้ขอโชคขอลาภยอดนิยม ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะนิยมเดินทางมาไหว้ทุกช่วงเทศกาลกินเจและตรุษจีน ซึ่งสามารถมาร่วมทำบุญให้ผู้ป่วยยากไร้ได้อีกด้วย โดยมูลนิธิเทียนฟ้า นั้นก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2445 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

รูปหล่อเจ้าแม่กวนอิม

นอกจากเป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยแล้ว จุดเด่นที่สำคัญก็คือสถานที่แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของ เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร ที่ถูกอัญเชิญมาจากจีนตั้งแต่ปี พ.ศ.2501ว่ากันว่ารูปพระแม่กวนอิมดังกล่าวถูกแกะสลักขึ้นจากไม้จันทร์เนื้อหอม ซึ่งมีอายุนานกว่า 800-900 ปีแล้ว ใครที่เจ็บป่วยสามารถเดินทางไปขอพรเรื่องโรคภัยไข้เจ็บได้ เชื่อว่าปางประทานพรสามารถดลบันดาลให้เราสุขสำเร็จดังหวังทุกประการ

 • สถานที่ตั้ง : ถนนเยาวราช แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
 • เวลาทำการ : เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
 • เลขเด็ด เจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้า : 24 45 25 01 800 900 445 501

เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ปาง 18 มือ

วัดแหลมเกาะสมุย

“เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ปาง 18 มือ” องค์ที่สวยงามที่สุดในภาคใต้ ตั้งอยู่ที่วัดแหลม บนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดแหลมอยู่ห่างจากวัดพระใหญ่ 1 กิโลเมตร ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2423 ภายในวัดจะพบ “พระสังกัจจายน์” องค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่กลางน้ำ สามารถแวะไปไหว้เพื่อขอความสุข ความสมบูรณ์ให้กับชีวิตได้ ที่นี่จัดเป็นวัดที่สวยที่สุดในสมุยเลยทีเดียว

เจ้าแม่กวนอิมกลางทะเลสาป

เมื่อเดินเข้าไปอีกนิดจะเจอกับ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ปาง 18 มือ ที่มีความสูงประมาณ 20 เมตร ตั้งอยู่กลางทะเลสาปอย่างอลังการ เป็นองค์พระแม่กวนอิมสีขาวผ่ององค์ใหญ่ เดินข้ามสะพานปูนเข้าไปกราบไหว้กันได้ เจ้าแม่กวนอิมพันกร พันเนตร จะช่วยปกปักรักษาให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุข และเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน โชคลาภเสี่ยงโชค เสี่ยงดวงกับ เว็บเศรษฐี

 • สถานที่ตั้ง : บ้านปลายแหลม เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • เวลาทำการ : เปิดทุกวัน 06.00 – 18.00 น.
 • เลขเด็ด เจ้าแม่กวนอิมพันมือ : 18 20 24 23 423 

เจ้าแม่กวนอิม ปางประทานบุตร

วัดมังกรกมลาวาส

ใครที่อยาก ไหว้ขอลูก ขอพรเรื่องลูก ต้องไปไหว้ “เจ้าแม่กวนอิมปางอุ้มบุตร” ที่วัดเล่งเน่ยยี่ ที่วัดแห่งนี้ถือเป็นวัดยอดนิยมที่คนจะเดินทางไปกราบไหว้เพื่อแก้ปีชงกันทุกปี โดยวัดมังกรกมลาวาสแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2414 เป็นสถานที่ประดิษฐานของ ไท้ส่วยเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ ปู๊กุ่ยหุกโจ้ว และยังมีพระแม่กวนอิม กวนอิมผ่อสัก อีกด้วย

ศาลเจ้าแม่กวนอิม

สำหรับรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิมของที่วัดแห่งนี้ มีความโดดเด่นตรงที่เป็นปาง เจ้าแม่กวนอิมประทานบุตร หรือที่เรียกว่า “อาผั้ว” โดยส่วนใหญ่ลืมกันว่าใครมาไหว้ก็สมหวังได้ลูกกลับไปกันมากมาย ดังนั้นจึงกลายเป็นอีกหนึ่งวัดดังที่คนนิยมมาไหว้เพื่อขอลูกกัน เพื่อนหรือภรรยาใครมีบุตรยากมาไหว้ที่ได้เลย

 • สถานที่ตั้ง : 423 ถ.เจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครฯ
 • เวลาทำการ : ทุกวัน 06:00 – 17:00 น.
 • เลขเด็ด เจ้าแม่กวนอิมปางประทานบุตร : 24 14 414 423

เจ้าแม่กวนอิม วัดศรีมหาโพธิ์

ป้ายชื่อวัด

ใครมีโอกาสเดินทางไปนครปฐมต้องแวะไหว้ “เจ้าแม่กวนอิม วัดศรีมหาโพธิ์” ที่วัดเล็ก ๆ แห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุมากกว่า 300 ปี ภายในวิหารด้านในมีพระพุทธรูปที่สำคัญก็คือ หลวงพ่อตะโกสี และมีพระนอนทำด้วยหินทรายแดงอายุราว ๆ 368 ปีอยู่ด้วย สามารถเดินชมและไหว้ขอพรกันได้ทั่วทิศเลย

 เจ้าแม่กวนอิมปางพันมือ

จุดเด่นที่สำคัญของวัดก็คือองค์ เจ้าแม่กวนอิมปางมหากรุณาธารณี หรือ ปางพันมือ ที่มีขนาดหน้าตัก 68 นิ้ว สูง 3.70 เมตร มี 88 พระกร 2 พระกรแรกอยู่ในท่าสมาธิ มีความสวยงามอลังการมาก สามารถเดินทางไป ไหว้ขอโชค ไหว้ขอพรปลดหนี้สร้างรายได้ทุกวันนกับ Lottovip หรือไปไหว้ขอพรความรักกันได้เลย ท่านจะช่วยให้สุขสมหวังในทุกสิ่ง 

 • สถานที่ตั้ง : 132 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี นครปฐม 73120
 • เวลาทำการ : ทุกวัน 09.00-18.00 น.
 • เลขเด็ด เจ้าแม่กวนอิมวัดศรีมหาโพธิ์ : 88 68 70 370 368 132

เจ้าแม่กวนอิมโชคชัย 4

ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม

สถานที่ไหว้เจ้าแม่กวนอิม แห่งสุดท้ายก็คือ “ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม โชคชัย 4” เป็นพระตำหนักเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2526 โดยสร้างในรูปแบบพระตำหนักจีนที่มีหลังคายอดสูงเหมือนหอคอย ภายในเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าหมื่นพระองค์ และมีรูปปั้นเทพเจ้าหินแกะสลักต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เง็กเซียนฮ่องเต้ เทพเจ้ากวนอู หรือ 18 พระอรหันต์ของจีน

เจ้าแม่กวนอิมพันกร พันเนตร

สิ่งที่ไม่ควรพลาด ก็คือ ภายในวิหารมีรูปปั้นแกะสลัก “เจ้าแม่กวนอิมพันกร พันเนตร” ประทับอยู่ โดยมีความสูงกว่า 8.30 เมตร มีพระพักตร์ 20 หน้า ประดิษฐานรายรอบ 4 ทิศของพระมหาเจดีย์ ซึ่งกล่าวกันว่าองค์ เจ้าแม่กวน อิมพันมือ เป็นไม้จันทร์หอมจากจีนปิดด้วยทองคำแท้เลยทีเดียว ใครที่อยากไปชมความสวยงามอลังสามารถไปไหว้ ขอโชคขอลาภพระองค์ได้เลย เชื่อว่าจะทำให้สมหวังทุกสิ่งดังใจ!

 • สถานที่ตั้ง : 4/37 โชคชัย 4 ซอย 39 ถ. โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
 • เวลาทำการ : ทุกวัน 7:00 – 19:00 น.
 • เลขเด็ด เจ้าแม่กวนอิมโชคชัย 4 : 25 26 20 526 830
เกมยิงปลาออนไลน์

หนึ่งในเกมออนไลน์เป็นที่นิยมของนักเล่นเกมพร้อมกับสร้างรายได้ไปด้วยก็ต้องเป็น เกมยิงปลา ที่เล่นง่าย โบนัสแตกไว เข้าเว็บตรงที่ Tode มี สูตรยิงปลา ช่วยเล่นที่จะเพิ่มโอกาสให้ได้เงินรางวัลมากกว่าเดิม

เกมสล็อตยอดฮิต

สำหรับเกมสล็อตที่มีผู้ที่เข้าเล่นมากที่สุดก็คือ Roma Slot , Lucky Neko เป็นเกมสล็อตที่มีภาพสวย น่าเล่น และแจ็กพอตแตกง่าย ได้เงินไว

HotGraph

เกมกราฟมาแรงในตอนนี้ต้องยกให้ HotGraph เกมกราฟหุ้นบิทคอยด์ ที่คนไม่เคยเล่นหุ้นก็เล่นได้ เพียงแค่ทายผลกราฟหุ้น ณ ปัจจุบัน จะ ขึ้น หรือ ลง หากทายถูกก็รับเงินรางวัลไปได้เลย

ขอบคุณรูปบางส่วนจาก ไปด้วยกัน

สรุปส่งท้าย

เมื่อทราบกันแล้วว่า “เจ้าแม่กวนอิม” เป็นพระโพธิสัตว์ผู้ที่สามารถดลบันดาลความร่มเย็น และความสุขสมให้กับเราได้ ก็เดินไปกราบไหว้พระแม่กวนอิมในวันสตรีสากลกันเลย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและชื่นชมความเก่งและแข็งแกร่งของผู้หญิงทุกคน กว่าพวกเธอจะต่อสู้เพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ข่มเหงได้นั้นก็ผ่านอะไรกันมามากมายในอดีต ตอนนี้ก็เป็นวันที่เรารำลึกถึงเหตุการณ์ร้าย ๆ ก่อนที่จะปล่อยผ่านไปเพื่อสู่อนาคตที่ดีต่อไป สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนำวิธีไหว้พระแม่กวนอิมไปลองปรับใช้กันดูด้วยนะ ยิ่งศรัทธา ยิ่งทำให้ชีวิตมีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามา สาธุ!

บทความแนะนำ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

MOBET
MOBET คาสิโนออนไลน์ บริการแบบมืออาชีพ
เว็บเศรษฐี
เว็บเศรษฐี หวยออนไลน์ และเกมเดิมพัน ทุกชนิด
RUAY
RUAY เว็บรวยหวย หวยออนไลน์ชั้นนำอันดับ 1
TODE
TODE โต๊ด คาสิโน บาคาร่าสล็อต พร้อมสูตรใช้ฟรี
https://www.เศรษฐี6.com
เศรษฐี6.com เว็บหวยออนไลน์ในเครือ เวปเศรษฐี
Lottovip
LottoVIP หวยออนไลน์เก่าแก่ บอดฮิตตลอดกาล
https://www.tod69.com
tod69.com เว็บโต๊ดในเครือ tode69 ไม่เคยทำให้ผิดหวัง
https://www.ruay.tools
เว็บ https://ruay.tools ครบทุกหวยเล่นได้ทุกเวลา
lottoup
เว็บหวย เกม มาแรงแห่งปี lottoup เท่านั้น