บทสวดพระศิวะ ที่ช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้าย ให้ชีวิตประสบความสำเร็จ!

บทสวดพระศิวะ

ใครอยากสุขสมหวัง สำเร็จในทุกสิ่งตามที่ปรารถนา ต้องบูชา พระศิวะ! ทราบไหมว่า ท่านเป็นหนึ่งในมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลก ผู้มีอำนาจทำลายล้างทุกสรรพสิ่ง แม้แต่อสูรชั่วร้ายทั้งหลายก็ต้องหวาดกลัวพระองค์ แล้วมีหรือ อุปสรรคใด ๆ จะไม่ถูกกำราบลงได้! ตาม ruay 55 มาดู บทสวดพระศิวะ สุดเข้มขลังและแสนไพเราะ ที่เรารวบรวมมาให้กันเลย!

ทำความรู้จักพระศิวะ

ใครที่ไม่รู้จักพระศิวะ ถามหน่อยคุณเกิดอเมริกา หรืออเมซอนคะ (หยอก ๆ) ทราบไหมว่า “พระศิวะ” หรือ “พระอิศวร” ท่านเป็นหนึ่งในสามเทพผู้ยิ่งใหญ่ “ตรีมูรติ” และยังเป็นพระบิดาของพระพิฆเนศอีกด้วย 

พระศิวะ เป็นผู้ที่มี “อำนาจทำลายทุกสรรพสิ่ง” หยั่งรู้ถึงจิตใต้สำนึกของมนุษย์ทุกคน อยู่เหนือเหล่าอสูรชั่วร้าย โยคี เทพเทวา และภูติทุกตน นับว่าพระองค์คือเทพแห่งการถือพรต และเป็นเป้าหมายอันสูงสุดแห่งการปฏิบัติธรรมของไศวะนิกาย และยังเป็นผู้ประสานพลังแห่งจักรวาลอีกด้วย

พระศิวะ

ความศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะ

แม้ว่าพระศิวะ จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำลายล้างโลก แต่ที่จริงแล้ว ท่านเป็นผู้ชอบการทำบุญ ทำทาน บำเพ็ญตบะ สั่งสมบารมี ดังนั้น ใครที่บูชาท่าน จะต้องเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความดี ไม่คิดชั่ว หมั่นทำบุญ ชอบการทำความดีเป็นประจำ เพราะหากเราไม่ทำ ท่านก็จะให้บทลงโทษที่แสนสาหัสกับเรา

บูชาพระศิวะ จะได้สิ่งใดตอบแทน

พระศิวะ ทำหน้าที่ควบคุมเหล่าภูติผีปีศาจทั้งหมด หากเราต้องการได้พรจากพระศิวะ ต้องหมั่นทำความดีเป็นประจำ โดยพระศิวะจะตอบแทนเราด้วยการ….

 • ช่วยให้หลุดพ้นจากกิเลส อบายมุข และสิ่งมัวเมาทั้งปวง
 • ช่วยให้ได้รับสติปัญญาในการดำรงชีวิต 
 • ช่วยให้ได้รับอำนาจเหนือศัตรู
 • ช่วยให้ประสบความสำเร็จในกิจการต่าง ๆ
 • ช่วยให้หยั่งรู้ในพลังลึกลับ 
พระศิวะสีขาว

เคล็ดลับ การบูชาพระศิวะ ที่ถูกต้อง

การบูชาและขอพรพระศิวะ สำคัญที่สุด คือ “เครื่องเซ่นไหว้” ถ้าไปไหว้ท่านที่ศาลเจ้า หรือเทวาลัยที่นั่นมักจะมีเครื่องถวายจัดให้เป็นชุด ๆ แล้ว โดยจะมีของครบด้วยกันทั้งหมด 5 อย่าง ดังต่อไปนี้…

 1. เครื่องหอม – กำยานกลิ่นดอกบัว, กลิ่นไม้จันทน์, กลิ่นสมุนไพร ฯลฯ
 2. ดอกไม้ – ใช้ชนิดใดก็ได้ เช่น ดอกดาวเรือง, ดอกบัว, ดอกกุหลาบ หรือ ดอกไม้ป่าชนิดต่าง ๆ
 3. ธัญพืช หรือ เครื่องเทศ – งา, ลูกเดือย, ข้าวตอก, ใบมะตูม, หญ้าคา, เผือก, มัน, ถั่วฝัก, เมล็ดถั่ว, เมล็ดข้าว, เมล็ดบัว, พริกไทย (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 4. ขนมหวาน – ควรเลือกที่มีกลิ่นหอม และดูน่าทาน
 5. น้ำดื่มสะอาด หรือ นมสด – ควรเป็นนมจืดที่ไม่มีรสชาติใด ๆ ปน
 6. ผลไม้ – ควรใช้ผลไม้หอม ผมไม้รสจัด และไม่ควรปลอกเปลือก นอกจากมะพร้าว ต้องปลอกและเทน้ำออกมาใส่แก้ว

การเลือกใช้ธูป ไหว้พระศิวะ

ในการบูชาพระศิวะ จะสามารถใช้ธูปได้ทั้งหมด 3 ลักษณะ ตามความประสงค์ของเรา ดังนี้…

 • ใช้ธูป 9 ดอก สำหรับการสักการะบูชาเทพ 
 • ธูป 39 ดอก สำหรับบนบานศาลกล่าวกับพระศิวะ
 • ธูป 16 ดอก สำหรับการบวงสรวงก็ให้จุดธูป
พระศิวะสีทอง

วิธีสมปรารถนาด้วย บทสวดพระศิวะ

การไปสักการะพระศิวะ ตามเทวาลัย โดยทั่วไปสามารถท่อง บทสวดพระศิวะ สั้น ๆ ดังนี้…

“โอม นะมะ ศิวายะ” (3 จบ) 

โอม กระปูระเคารัม กรุณาวะตารัม
สัมสาระสารัม ภุชะเคน ทระหารัม
สะทาวะสันตัม หะริทะยาระวินเท
ภะวัมภะวาณิ สะหิตัม นะมามิ

พระศิวะสีเงิน

วิธีสุขสมหวังด้วย บทสวดพระศิวะ

หลังจากที่รู้วิธีท่อง บทสวดพระศิวะ ไปแล้ว เราก็มาดูวิธีท่องบทสรรเสริญยาว เพื่อบูชาพระศิวะกันเลย สามารถท่องได้ทุกวันยิ่งดีกับเอง โดยสวดได้ดังนี้…

โอม นะ-มะ-ศิ-วา-ยะ

นาเคนทะระ หารายะ ตะริโลจะนายะ
ภัสมางคะ ราคายะ มะเหศะวะรายะ
นิตยายะ ศุทะธายะ ทิคัมพะรายะ
ตัสไม นะการายะ นะมะศิวายะ

มันทากินี สะลิละ จันทะนะ จะระจิตายะ
นันทิศะวะระ ประมาถะ มะเหศะวะรายะ
มันทาระปุษปะ พะหุปุษปะ สุปูชิตายะ
ตัสไม มะการายะ นะมะศิวายะ

ศิวายะ เคารีวัทนาพะชะวะ รินทะ
สูระยายะ ทักษะ ธะวะระ นาศะกายะ
ศรีนีละกัณทายะ วะรึษะ ธะวะชายะ
ตัสไม ศิการายะ นะมะศิวายะ

วะสิษฐะ กุมโภทะภะวะ เคาตะมารยะ
มุนีนะทะระ เทวาระจิตะ เศขะรายะ
จันทราระกะ ไวศะวานะระ โลจะนายะ
ตัสไม วาการายะ นะมะศิวายะ

ยักษะ สะวะรูปายะ ชะตาธะรายะ
ปินากะ หัสตะตายะ สะนาตะนายะ
ทิวะยายะ เทวายะ ทิคัมพะรายะ
ตัสไม ยะการายะ นะมะศิวายะ

โอม นะ-มะ-ศิ-วา-ยะ (5 จบ)

(ขอพรตามประสงค์ จากนั้นกล่าวคำว่า โอม ศานติ ศานติ ศานติ เพื่อขอความสงบสุขแก่สรรพชีวิต)

5 บทสวดพระศิวะ ที่ควรเปิดฟังทุกวัน เพื่อเป็นมงคล

บทสวดบูชาองค์พระศิวะศิวลึงค์น้ำล้นเงินล้าน

บทสวดข้างต้นนี้ เป็นบทสวดแรก ที่อยากแนะนำทุกคน ให้เปิดฟังที่บ้านอย่างน้อยวันละ 1 จบ หรือฟังหลาย ๆ เที่ยวก็ได้ เป็นบทบูชา “องค์พระศิวะศิวลึงค์น้ำล้นเงินล้าน” จะช่วยให้เรามีสติสมาธิ และช่วยให้สุขสมหวังดังใจหมาย

บทสวดพระศิวะมหาเทพ

บทที่สอง ก็คือ “บทสวดพระศิวะมหาเทพ” เป็นอีกบทที่แนะนำมาก โดดเด่นที่เสียงดนตรีไพเราะ ฟังแล้วเพลิดเพลิน เกิดจิตศรัทธา และดลบันดาลให้เกิดความสำเร็จดังที่มุ่งหวัง

บทบูชาสรรเสริญพระศิวะ

สำหรับบทสวดข้างบนนี้ เป็นบท “บูชาสรรเสริญพระศิวะ” ที่มีทำนองเพลงไพเราะสวยงาม และความช้า ๆ เนิบ ๆ กว่าสองบทแรก จะช่วยให้สามารถฟังเนื้อหา ฟังคำสวดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ลองไปฟังกันดูนะ!

บทสวดพระศิวะ บทสวดบูชาพระศิวะ 108 จบ

ใครที่ยังไม่เคยฟังบทนี้ คลิกไปฟังกันเลย “บทสวดบูชาพระศิวะ 108 จบ” เป็นบทที่มีทำนอง ฟังดูเข้มขลังมากที่สุด เนื่องจากไม่ได้เน้นความสนุกฟังเพลิน แต่จะช่วยสร้างสมาธิและความศรัทธาให้เข้มแข็งได้

บทสวดพระศิวะ บทพระมหาภูเตศวรศิวะเทพ

บทสวดพระศิวะบทสุดท้ายที่ ruay แนะนำก็คือ “บทพระมหาภูเตศวรศิวะเทพ” บทนี้เป็นบทที่ไพเราะมากที่สุด ด้วยทำนองครึกครื้น และมีความขลังในเวลาเดียวกัน ทำให้ฟังแล้วเกิดจิตศรัทธา เกิดแรงอธิษฐานให้สำเร็จทุกสิ่งดังหวังได้

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก ผู้จัดการออนไลน์

สรุปส่งท้าย

ใครที่ยังไม่เคยฟัง บทสวดพระศิวะ ลองไปฟังกันดูด้วยเด้อ แอดมินอุตส่าห์รวบรวมมาให้แล้ว มีแต่บทสวดดี ๆ ทั้งนั้นเลย! อย่าลืมกลับไปลองบูชาพระศิวะให้ถูกวิธีกันด้วยนะ หลัก ๆ เลยก็คือ “ของไหว้ห้ามขาด” ต้องหามาให้ครบ และอย่างที่สองก็คือ “ต้องถือศีล ลดละอบายมุข” จึงจะขอพรพระศิวะสมหวังดังใจหมาย ใครที่อยากรู้วิธีบูชาเทพองค์อื่น ๆ สามารถอ่านบทความ ruay ข้างล่างนี้ได้เลยนะ เราเอามาปักหมุดไว้ให้แล้วจ้าาา

ใครได้เลขเด็ด เลขดังมา สามารถนำเลขดีๆ ไปเสี่ยงโชคกันได้ที่ หวยออนไลน์ เว็บไซต์ LOTTOVIP เว็บหวยออนไลน์ที่ดีที่สุด ให้อัตราการจ่ายสูงสุด หรือจะไปเสี่ยงโชคกันที่ TODE เกมคาสิโนออนไลน์ เล่นง่าย ได้เงินเร็ว

บทความแนะนำ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

MOBET
MOBET คาสิโนออนไลน์ บริการแบบมืออาชีพ
เว็บเศรษฐี
เว็บเศรษฐี หวยออนไลน์ และเกมเดิมพัน ทุกชนิด
RUAY
RUAY เว็บรวยหวย หวยออนไลน์ชั้นนำอันดับ 1
TODE
TODE โต๊ด คาสิโน บาคาร่าสล็อต พร้อมสูตรใช้ฟรี
https://www.เศรษฐี6.com
เศรษฐี6.com เว็บหวยออนไลน์ในเครือ เวปเศรษฐี
Lottovip
LottoVIP หวยออนไลน์เก่าแก่ บอดฮิตตลอดกาล
https://www.tod69.com
tod69.com เว็บโต๊ดในเครือ tode69 ไม่เคยทำให้ผิดหวัง
https://www.ruay.tools
เว็บ https://ruay.tools ครบทุกหวยเล่นได้ทุกเวลา
lottoup
เว็บหวย เกม มาแรงแห่งปี lottoup เท่านั้น