ฤกษ์ดี 2565 รวมฤกษ์แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ และวันธงชัยตลอดปี!

ฤกษ์ดี 2565

ก่อนจะขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ หรือแต่งงาน ควรดู ฤกษ์ดี 2565 ทุกครั้ง เพื่อที่ว่าทำอะไรจะได้ราบรื่นไร้อุปสรรค และมีแต่ความเป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิต เพราะเรื่องฤกษ์นั้นเป็นการดูความเหมาะสมของวันเวลา และสภาพอากาศ ก่อนการวางแผนจัดงานมงคลต่าง ๆ ดังนั้นปีใหม่นี้ ruay จึงรวบรวม ฤกษ์ดี 2565 มาให้แล้ว!

คนมีความสุข

ฤกษ์ดี เดือนมกราคม 2565

 • วันธงชัยเดือนมกราคม 2565 คือ วันที่ 2, 9, 16, 23, 30
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนมกราคม 2565 คือ วันที่ 2, 9, 12, 15, 21, 25, 27, 31
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนมกราคม 2565 คือ วันที่ 6, 9, 11, 21, 27, 30
 • ฤกษ์บวชเดือนมกราคม 2565 คือ วันที่ 1, 9, 10, 19
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมกราคม 2565 คือ วันที่ 13, 16, 21, 23, 27, 30
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนมกราคม 2565 คือ วันที่ 8

ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 • วันธงชัยเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คือ วันที่ 6, 13, 24, 27
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คือ วันที่ 8, 11, 4, 20, 24, 26
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คือ วันที่ 6, 8, 14, 18, 20, 28
 • ฤกษ์บวชเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คือ วันที่ 16
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 คือ วันที่ 1, 3, 10, 11, 15, 18, 27, 28
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 คือ วันที่ 15

ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม 2565

 • วันธงชัยเดือนมีนาคม 2565 คือ วันที่ 6, 13, 20, 27
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนมีนาคม 2565 คือ วันที่ 2, 9, 12, 15, 21, 25, 27, 31
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนมีนาคม 2565 คือ วันที่ 4, 11, 14, 21, 27, 31
 • ฤกษ์บวชเดือนมีนาคม 2565 คือ วันที่ 5, 23, 24
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมีนาคม 2565 คือ วันที่ 13, 14, 17, 31
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนมีนาคม 2565 คือ วันที่ 25

ฤกษ์ดีเดือนเมษายน 2565

 • วันธงชัยเดือนเมษายน 2565 คือ วันที่ 3, 10, 17, 24
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนเมษายน 2565 คือ วันที่ 8, 11, 14, 20, 24, 26, 30
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนเมษายน 2565 คือ วันที่ 3, 4, 8, 15, 17, 24
 • ฤกษ์บวชเดือนเมษายน 2565 คือ วันที่ 20, 28, 29
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนเมษายน 2565 คือ วันที่ 1, 4, 24
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนเมษายน 2565 คือ วันที่ 22

ฤกษ์ดี เดือนพฤษภาคม 2565

 • วันธงชัยเดือนพฤษภาคม 2565 คือ วันที่ 4, 11, 18, 25
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤษภาคม 2565 คือ วันที่ 7, 10, 13, 19, 23, 25, 29
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนพฤษภาคม 2565 คือ วันที่ 8, 11, 15, 21, 25, 28
 • ฤกษ์บวชเดือนพฤษภาคม 2565 คือ วันที่ 8, 26 
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤษภาคม 2565 คือ วันที่ 13, 17, 24, 28
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนพฤษภาคม 2565 คือ วันที่ 4

ฤกษ์ดีเดือนมิถุนายน 2565

 • วันธงชัยเดือนมิถุนายน 2565 คือ วันที่ 1, 8, 15, 22, 29
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนมิถุนายน 2565 คือ วันที่ 6, 9, 12, 18, 22, 24, 28 
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนมิถุนายน 2565 คือ วันที่ 4, 11, 13, 17
 • ฤกษ์บวชเดือนมิถุนายน 2565 คือ วันที่ 4, 5, 23
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมิถุนายน 2565 คือ วันที่ 1, 10, 16, 24, 28, 29
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนมิถุนายน 2565 คือ วันที่ 22
คู่รักแต่งงาน

ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม 2565

 • วันธงชัยเดือนกรกฎาคม 2565 คือ วันที่ 6, 13, 20, 27
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนกรกฎาคม 2565 คือ วันที่ 5, 8, 11, 17, 21, 23, 27
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนกรกฎาคม 2565 คือ วันที่ 4, 8, 10, 15, 17, 22
 • ฤกษ์บวชเดือนกรกฎาคม 2565 คือ วันที่ 2, 20, 29, 30
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกรกฎาคม 2565 คือ วันที่ 2, 8, 13, 16, 24, 25, 27, 29, 30
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนกรกฎาคม 2565 คือ วันที่ 29

ฤกษ์ดี เดือนสิงหาคม 2565

 • วันธงชัยเดือนสิงหาคม 2565 คือ วันที่ 3, 10, 17, 24, 31
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนสิงหาคม 2565 คือ วันที่ 4, 7, 10, 16, 20, 22, 26
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนสิงหาคม 2565 คือ วันที่ 1, 6, 13, 20, 24, 28
 • ฤกษ์บวชเดือนสิงหาคม 2565 คือ วันที่ 16, 25
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนสิงหาคม 2565 คือ วันที่ 15, 23
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนสิงหาคม 2565 คือ วันที่ 19

ฤกษ์ดีเดือนกันยายน 2565

 • วันธงชัยเดือนกันยายน 2565 คือ วันที่ 7, 14, 21, 28
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนกันยายน 2565 คือ วันที่ 2, 5, 8, 14, 18, 20, 24
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนกันยายน 2565 คือ วันที่ 3, 9, 14, 16, 24, 28
 • ฤกษ์บวชเดือนกันยายน 2565 คือ วันที่ 4, 21, 22
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกันยายน 2565 คือ วันที่ 6, 7, 10, 14, 19, 21, 24
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนกันยายน 2565 คือ วันที่ 4

ฤกษ์ดีเดือนตุลาคม 2565

 • วันธงชัยเดือนตุลาคม 2565 คือ วันที่ 5, 12, 19, 26
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนตุลาคม 2565 คือ วันที่ 2, 5, 8, 14, 18, 20, 24, 31
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนตุลาคม 2565 คือ วันที่ 3, 9, 19, 23, 20
 • ฤกษ์บวชเดือนตุลาคม 2565 คือ วันที่ 1, 10, 28, 29
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนตุลาคม 2565 คือ วันที่ 4, 5, 15, 16, 26, 31
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนตุลาคม 2565 คือ วันที่ 26

ฤกษ์ดีเดือนพฤศจิกายน 2565

 • วันธงชัยเดือนพฤศจิกายน 2565 คือ วันที่ 2, 9, 16, 23, 30
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤศจิกายน 2565 คือ วันที่ 3, 6, 12, 18, 22, 30
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนพฤศจิกายน 2565 คือ วันที่ 5, 12, 14, 18, 20, 27
 • ฤกษ์บวชเดือนพฤศจิกายน 2565 คือ วันที่ 6
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤศจิกายน 2565 คือ วันที่ 9, 18, 21
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนพฤศจิกายน 2565 คือ วันที่ 15

ฤกษ์ดี เดือนธันวาคม 2565

 • วันธงชัยเดือนธันวาคม 2565 คือ วันที่ 7, 14, 21, 28
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนธันวาคม 2565 คือ วันที่ 3, 6, 12, 16, 18, 22, 29
 • ฤกษ์คลอดลูกเดือนธันวาคม 2565 คือ วันที่ 5, 10, 12, 17, 26, 28
 • ฤกษ์บวชเดือนธันวาคม 2565 คือ วันที่ 22
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนธันวาคม 2565 คือ วันที่ 5, 6, 9, 21
 • ฤกษ์ออกรถใหม่เดือนธันวาคม 2565 คือ วันที่ 25
คนอุ้มเด็ก
ฤกษ์ แปลว่าอะไร?

คำว่า “ฤกษ์” อันที่จริงแปลว่า “การมองดู” หรือการเฝ้าดูช่วงเวลาและวันที่เหมาะสมก่อนการทำพิธีกรรมต่าง ๆ นั่นเอง ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ 

ทำไมคนไทยถึงเชื่อเรื่องฤกษ์?

การดูฤกษ์งามยามดีนั้นเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่อดีต โดยคนโบราณนั้นจะทำอะไรต้องขึ้นอยู่กับการดูฤกษ์เสมอ เพราะฤกษ์นั้นเกี่ยวข้องกับเวลาและสภาพอากาศ และคนโบราณไม่มีพยากรณ์อากาศเหมือนในปัจจุบัน ดังนั้นการเชื่อเรื่องฤกษ์จึงสำคัญนั่นเอง

สีมงคลปี 2565 มีสีอะไรบ้าง?

ในปีนี้สีมงคลนั้นได้มีการอัปเดตและเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเข้าไปดู สีรองเท้าตามวันเกิด 2565 หรือ สีเล็บเสริมดวง 2565 ได้ นอกจากนั้นก็ยังมีสีอื่น ๆ ด้วย เช่น สีเสื้อมงคล สีรองเท้าตามวันเกิด เป็นต้น

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก freepik

สรุป

การดูฤกษ์งามยามดีจะช่วยทำให้ทำอะไรก็สำเร็จลุล่วง หากจะย้ายบ้าน เปลี่ยนรถใหม่ หรือวางแผนแต่งงานไม่ควรพลาดเด็ดขาด โดยเฉพาะ ฤกษ์ดี 2565 นั้นมีวันมงคลมากมายที่เราสามารถวางแผนจัดงานได้ ไม่ว่าจะเป็นฤกษ์บวช ฤกษ์คลอดลูก หรือฤกษ์อะไรก็ตาม ชาว Ruay55 สามารถจัดงานในวันธงชัยได้

เนื่องจาก “วันธงชัย” นั้นเป็นวันที่จัดว่าเป็นฤกษ์ดีที่สุด สามารถประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ จะทำให้ราบรื่นและผ่านพ้นไปด้วยดีนั่นเอง ใครอยากจะไปหยิบหวยในวันธงชัยก็ได้เช่นกันนะ สามารถเข้าไปแทงหวยที่เว็บ Tode หรือ Lottovip ได้เลย 2 เว็บนี้จ่ายแพงถึงบาทละ 1,200 บอกได้เลยว่ามีแต่คุ้มกับคุ้ม แทงได้ไม่มีขั้นต่ำด้วย!

บทความแนะนำ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

MOBET
MOBET คาสิโนออนไลน์ บริการแบบมืออาชีพ
เว็บเศรษฐี
เว็บเศรษฐี หวยออนไลน์ และเกมเดิมพัน ทุกชนิด
RUAY
RUAY เว็บรวยหวย หวยออนไลน์ชั้นนำอันดับ 1
TODE
TODE โต๊ด คาสิโน บาคาร่าสล็อต พร้อมสูตรใช้ฟรี
https://www.เศรษฐี6.com
เศรษฐี6.com เว็บหวยออนไลน์ในเครือ เวปเศรษฐี
Lottovip
LottoVIP หวยออนไลน์เก่าแก่ บอดฮิตตลอดกาล
https://www.tod69.com
tod69.com เว็บโต๊ดในเครือ tode69 ไม่เคยทำให้ผิดหวัง
https://www.ruay.tools
เว็บ https://ruay.tools ครบทุกหวยเล่นได้ทุกเวลา
lottoup
เว็บหวย เกม มาแรงแห่งปี lottoup เท่านั้น