8 คาถาขึ้นรถลงเรือ แคล้วคลาด ปลอดภัย ขับขี่หายห่วง

คาถาขับรถ

ก่อนที่จะไปดู สุดยอด คาถาขึ้นรถลงเรือ ท่องคาถานี้ได้หรือยัง “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ” ไปท่องมาให้ได้ก่อนนะคนละ 3 จบ ไม่งั้นไม่บอก! …โอ้โห เดี๋ยวปั๊ดเหนี่ยวเลยนิ! ใครบ้างจะท่องนะโน 3 จบไม่เป็นฮะ! ถ้าอยากรู้แล้วว่า เคล็ดลับวิธีการท่องคาถาขึ้นรถลงเรือ ท่องอย่างไร ก็ตาม ruay 55 มาเลย! เราจะพาไปดูอานิสงส์ของการสวดมนต์ ป้องกันภัยระหว่างขับรถ! รู้แล้วก็เอาไปแบ่งปู่ย่าตายายด้วยนะ!

ผู้ชายขับรถ

อานิสงส์ของ คาถาขึ้นรถลงเรือ

ทราบกันไหมว่า… “การท่องคาถาขึ้นรถลงเรือ” ระหว่างการเดินทาง ขึ้นเรือเฟอร์รี่ เจ็ทสกี สกู๊ตเตอร์ ฯลฯ จะทำให้เราเดินทางปลอดภัย เพราะโบราณเชื่อว่า คาถาศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ จะช่วยให้พระคุ้มครอง เดินทางไปไหนก็แคล้วคลาด หายห่วง!

โดยเฉพาะกับคนที่ขับรถยนต์ คนที่ฝึกขับมือใหม่ ควรฝึกท่องคาถาอย่างยิ่ง! เพราะนอกจากคาถาจะทำให้เราอุ่นใจแล้ว การสวดมนต์ยังเป็นการฝึกสมาธิ ให้เรามีสติอยู่กับสถานการณ์ตรงหน้า ถ้าเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้น จะได้สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ และยังทำให้หายกลัว เวลาขับรถเปลี่ยว ๆ ในตอนกลางคืนได้อีกด้วย 

เมื่อรู้สรรพคุณที่ดี ของคาถาศักดิ์สิทธิ์แล้ว เราก็ไปดูกันเลยว่าคาถาไหนท่องอย่างไร และคาถาไหนควรพกติดตัวตลอดเวลา!

ครอบครัวพ่อลูก

8 คาถาลับ! คาถาขึ้นรถลงเรือ เดินทางปลอดภัย

สำหรับคาถาจากตำราโบราณ ที่นำมาฝากในวันนี้ เราจะขอเรียงจากคาถาที่สั้นที่สุด ไปถึงยาวที่สุด! เพื่อไม่ให้สายมูมือใหม่ตกใจ แต่พูดเลยว่าคาถายิ่งยาว ก็ยิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเออ! คาถาสั้น ใช้เดินทางใกล้ คาถายาวไว้สำหรับเดินทางไกล ดังต่อไปนี้…

คาถาเดินทางไร้อุปสรรค

(นะโม 3 จบ)
“สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ”

คาถานี้ สำหรับคนที่ความจำไม่ค่อยดี เดินทางใกล้ ๆ ก็เอาไปท่องกันได้! เมื่อเราท่องบทสวดเสร็จแล้ว ให้อธิษฐานจิตขอให้เดินทางปลอดภัย คาถานี้จะช่วยทำให้การเดินทางของเราไร้อุปสรรค ราบรื่นไปด้วยดี ไม่มีเบรกแตกกลางทางแน่นอน!

คาถาขับรถอย่างมีสติ

(นะโม 3 จบ)
“พุทโธ ระเบิดเปิดทาง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ” 

ถ้ารู้ตัวว่า ไม่ค่อยมีสติในการขับรถ ท่องคาถานี้เลย! เมื่อกล่าวคาถาเสร็จแล้ว ก็อธิษฐานตาม ขอให้การเดินทางราบรื่น เท่านั้นก็เรียบร้อย พระคาถาจะช่วยให้เรามีสติ ตั้งมั่นอยู่กับถนน ทำให้ไม่ใจลอย เหม่อลอยระหว่างขับรถ! ปู่ใคร ย่าใครชอบเหม่อลอย ให้ท่านท่องคาถานี้เลย!

ผู้หญิงขับรถ

คาถาขับรถปลอดภัย

(นะโม 3 จบ)
“เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง” 

ใครที่อยากเดินทาง ขับรถปลอดภัย ในทุกทริป ควรท่องคาถานี้! เพราะคาถาจะช่วยให้เราขับรถอย่างราบรื่น เดินทางไปไหนก็แคล้วคลาด หายห่วง!

คาถาป้องกันภัย

ท่องนโม 3 จบ
“ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม”

คาถานี้สำหรับขึ้นรถทัวร์ ขึ้นเรือ ขึ้นเครื่องบิน! ถ้าอยากให้การเดินทางราบรื่น  ท่องคาถานี้เลย โดยมีเคล็ดลับอยู่ว่า ต้องท่องก่อนออกเดินทางเท่านั้น และจะช่วยให้เรามีพระคุ้มครอง แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุต่าง ๆ!

นักท่องเที่ยวนั่งเรือ

คาถารอดพ้นอันตราย

(นะโม 3 จบ)
“นะรา นะระ หิตัง เทวัง นะระ เทเรหิ ปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิ สุคะตังชินัง” 

คาถานี้ ก็เป็นอีกคาถาที่เหมาะสำหรับการเดินทาง โดยมีผู้อื่นเป็นคนขับ! ถ้าเรารู้สึกไม่วางใจ รู้สึกไม่ปลอดภัยก็หยิบคาถานี้ขึ้นมาท่องเลย และอธิษฐานตาม เชื่อว่าจะช่วยให้เรารอดพ้นจากภยันอันตราย ทั้งหลายทั้งปวง!

คาถาแคล้วคลาด

(นะโม 3 จบ)
“พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะ รักกะเมสะเม” 

คาถานี้เริ่มยาวขึ้นมาอีกหน่อย แต่มีพุทธานุภาพแรงมาก! เคล็ดลับควรสวด 3 รอบ ก่อนออกเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นขึ้นเหนือ ล่องใต้ ไปแห่งหนตำบลใดก็ตาม เชื่อว่าจะช่วยทำให้แคล้วคลาด จากอันตรายทั้งหลาย และไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางอีกด้วย

ขับรถเร็ว

คาถาเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

(นะโม 3 จบ)
“อิติปิโส ภะคะวา ยาตรา ยามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรา ยามดี (วันที่เดินทาง หรือกล่าวว่า “วันนี้”) ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี พระชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ เมื่อท่านท่องบทสวดเสร็จแล้วให้อธิษฐานจิต ขอให้ข้าพเจ้าและคณะเดินทางโดยปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ เภทภัยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งยานพาหนะ (รถ เรือ เครื่องบิน และอื่น ๆ) และตัวข้าพเจ้า (และคณะ) เองด้วยเทอญ”

สำหรับบทสวดภาวนานี้ เหมาะสำหรับ การเดินทางที่ต้องการโชคมากเป็นพิเศษ! เหมาะสำหรับท่องในการเดินทางร่วมกับคนหมู่มาก ซึ่งมีกรรมแตกต่างกันไป ดังนั้นเพื่อไม่ให้กรรมของผู้อื่นมาดึงเราให้เกิดอุบัติเหตุด้วย เราจึงต้องสวดคาถานี้ เพื่อให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ!

คาถาเดินทางไกล

(นะโม 3 จบ)
“มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาใน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง” 

ถ้าสุดสัปดาห์นี้ จะเดินทางไกลไปท่องเที่ยวไหนล่ะก็ สวดคาถานี้ก่อนออกเดินทางเลย! เป็นคาถาสำหรับผู้ที่ขับรถข้ามต่างจังหวัดโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับท่องเพื่อให้การเดินทางราบรื่น ไร้อุปสรรค ไร้อุบัติเหตุ และถึงที่หมายอย่างปลอดภัย!

แต่ถ้าสุดสัปดาห์นี้ไม่อยากไปไหนนอนชิล ๆ อยู่บ้านนอนเล่นเกมคาสิโนออนไลน์ สร้างรายได้เสริมมีเงินเข้ารายวันที่ Tode มีบริการเกมคาสิโนออนไลน์จากค่ายเกมใหญ่ชื่อดังระดับสากลให้เล่นสนุกเพลิดเพลิน มีเงินเข้ากระเป๋า เกมคาสิโนเล่นง่ายยอดนิยม อย่างเช่น บาคาร่า สล็อตออนไลน์ ไฮโลออนไลน์ เกมหัวก้อย เป็นต้น

ผุ้หญิงดูแผนที่
Lottovip คือ

คอหวยมือเก๋าต้องรู้จักเวป Lottovip เป็นอย่างดีเว็บหวยออนไลน์รุ่นแรก ๆ ที่บุกเบิกการแทงหวยออนไลน์ทุกชนิด ปัจจุบันนี้นอกจากหวยออนไลน์แล้วยังมีเกมคาสิโนที่เล่นง่าย สามารถทำกำไรให้กับสมาชิกที่มีกว่าล้านไอดีได้สามารถหารายได้เสริมได้ทั้งวันตลอด 24 ชั่วโมง

เครื่องรางเสริมดวงขับขี่ปลอดภัย

นอกจากคาถาเดินทางเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยแล้ว หากพกเครื่องรางขอมงคลติดตัวไปด้วยก็จะยิ่งทำให้อุ่นใจมากขึ้น ซึ่งเครื่องรางที่นิยมมีติดรถไว้ มีดังนี้
-พระพุทธรูป ประจำวันเกิด
ท้าวเวสสุวรรณ
-พระเครื่อง
-ผ้ายันต์ภัย
ไซดักทรัพย์

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทาง

เทคนิคง่าย ๆ สำหรับการเตรียมตัวก่อนเดินทางไกลจะต้องทำยังไงบ้างมาดูกัน
-จัดเตรียมตั้งงบประมาณเงินให้พร้อมสำหรับทริปเดินทาง
-กำหนดสถานที่แต่ละแห่งที่ต้องการไป
-จัดเตรียมเอกสารสำหรับเดินทางให้เรียบร้อย
-เมื่อรู้แล้วจะไปที่ไหนบ้าง ไปกับใคร เตรียมจองตั๋วเดินทาง ที่พักล่วงหน้า
-จัดกระเดินทางเตรียมเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นและเหมาะสมกับสถานที่เที่ยวนั้น ๆ

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก divingthegoldcoast

สรุปส่งท้าย คาถาขึ้นรถลงเรือ

ขับรถน่ะ เขาให้มองทาง แต่ถ้ารักจืดจาง ให้มองเรา! โป๊ะตึ่ง… ใกล้ปีใหม่แล้ว จะขับรถ ขับลาไปไหน ก็ขอให้สวด 8 คาถาขึ้นรถลงเรือ ด้วยนะ จะได้เดินทางปลอดภัย! อย่าลืมเอาคาถาไปฝากลุง ป้า น้า อากันด้วย แบ่งบุญกันไป จะได้รวย ๆ เฮง ๆ!

สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า ปีหน้า 2564 เราจะมีดวงรวยมั้ย โชคชะตาจะเป็นยังไง จะมีใครเข้ามาในชีวิตบ้างรึเปล่า คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ ruay365 เราดูดวงแม่นที่สุดในประเทศไทย และรวบรวมทุกความเชื่อมาให้คุณแล้ว! อยากรวย อยากถูกหวย อยากโหงวเฮ้งดี คลิกสิคะพี่ หนูเด็ดนะ!

บทความแนะนำ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

MOBET
MOBET คาสิโนออนไลน์ บริการแบบมืออาชีพ
เว็บเศรษฐี
เว็บเศรษฐี หวยออนไลน์ และเกมเดิมพัน ทุกชนิด
RUAY
RUAY เว็บรวยหวย หวยออนไลน์ชั้นนำอันดับ 1
TODE
TODE โต๊ด คาสิโน บาคาร่าสล็อต พร้อมสูตรใช้ฟรี
https://www.เศรษฐี6.com
เศรษฐี6.com เว็บหวยออนไลน์ในเครือ เวปเศรษฐี
Lottovip
LottoVIP หวยออนไลน์เก่าแก่ บอดฮิตตลอดกาล
https://www.tod69.com
tod69.com เว็บโต๊ดในเครือ tode69 ไม่เคยทำให้ผิดหวัง
https://www.ruay.tools
เว็บ https://ruay.tools ครบทุกหวยเล่นได้ทุกเวลา
lottoup
เว็บหวย เกม มาแรงแห่งปี lottoup เท่านั้น