ทำบุญ บริจาคอวัยวะ และ บริจาคร่างกายได้บุญอย่างไร

บริจาคร่างกายได้บุญอย่างไร

ใครว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ต้องเรียนจบสูง ไม่จริงค่ะ! เรียนไม่จบก็อาสาเป็น “อาจารย์ใหญ่” ได้! (หมายถึงบริจาคร่างกายนะคะ) อย่างที่รู้กันดีว่าทางการแพทย์ มีความจำเป็นต้องใช้ร่างกายมนุษย์ในการศึกษาวิจัย ปัจจุบันจึงมีการเปิดรับบริจาคร่างกาย และอวัยวะเป็นจำนวนมาก! ซึ่งเราทราบมั้ยว่า บริจาคร่างกายได้บุญอย่างไร ตาม ruay55 ไปดูกันเลย! แอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้แล้วจ้าาาา

จุดประสงค์ของการบริจาคร่างกาย

ก่อนที่เราจะไปดูผลบุญที่ได้จากการบริจาคร่างกาย… ทราบไหมว่า การบริจาคร่างกาย (Body Donation) เป็นการบริจาคส่วนต่าง ๆ ในร่างกายของเราด้วยความสมัครใจ หลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้ว เพื่อให้นำไปใช้ในการศึกษาวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ร่างกายของผู้บริจาค จึงถูกเรียกว่า “อาจารย์ใหญ่” นั่นเอง!

การบริจาคร่างกายนั้น สามารถเดินเรื่องได้ตั้งแต่ยังมีชีวิต โดยผู้บริจาคไปทำเรื่องได้ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลได้ นอกจากนั้นก็ยังมีคณะแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมไปถึงภาควิชากายวิภาคศาสตร์ของมหาวิทยาลัยก็ยังรับบริจาคด้วย ซึ่งการบริจาคร่างกายจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้…

 1. การบริจาคร่างกายเพื่อใช้ในการศึกษา : เป็นการนำร่างไปให้นักศึกษาแพทย์สาขาต่าง ๆ ได้นำร่างกายไปใช้ในการเรียนรู้ระบบต่าง ๆ ซึ่งจะนำร่างของเราไปจัดทำพิพิธภัณฑ์ในการต่อไป
 2. การบริจาคร่างกายเพื่อใช้ในการฝึกผ่าตัด : เป็นการนำร่างของเราให้ไว้สำหรับแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้เหล่าแพทย์เหล่านี้ได้ฝึกฝนการผ่าตัด ฝึกความชำนาญเพื่อช่วยเหลือผู้คน
 3. การบริจาคเพื่อให้เก็บโครงกระดูกไว้ศึกษา : มีจุดประสงค์เพื่อเก็บโครงกระดูกของเราไว้ใช้ในการศึกษาต่อไป

นอกจากการบริจาคร่างกายทั้ง 3 แบบแล้ว ก็ยังมีการบริจาคเฉพาะส่วน ที่เรียกว่า “การบริจาคอวัยวะ” ด้วย โดยจะแตกต่างกับการบริจาคร่างกายโดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นการบริจาคอวัยวะเพื่อนำไปปลูกถ่าย สามารถบริจาค ได้แก่หัวใจ ตับ ไต ปอด ตับอ่อน กระดูก ฯลฯ

อาจารย์ใหญ่

เงื่อนไขของการบริจาคร่างกาย

ข้อที่หนึ่ง ต้องกระโดดฉีกขาตีลังกาสามตลบได้ เอ้ย! ไม่ใช่แล้ว! รู้ไหมว่า การบริจาคร่างกายสามารถทำได้ทุกคน! ไม่มีการตรวจสุขภาพใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเงื่อนไขก็คือ ผู้ที่จะบริจาคจะต้องมีอายุ 17 ปี ขึ้นไป และถ้าอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องได้รับความยินจากผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น!

ถึงแม้การบริจาคร่างกาย จะสามารถทำได้กับคนทุกเพศทุกวัย! แต่การบริจาคก็ยังมีข้อจำกัดอยู่มากเช่นกัน เนื่องจากแพทย์นั้นต้องการคัดเลือกร่างกายของผู้บริจาคที่สมบูรณ์ที่สุด จะได้นำไปศึกษาตามจุดประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุด ซึ่งสามารถปฏิเสธรับร่างกายได้ในกรณีเหล่านี้ ได้แก่…

 • ไม่รับร่างกายตอนที่ร่างเสียชีวิตนั้น อายุมากกว่า 80 ปี 
 • น้ำหนักของร่างกายต่ำกว่า 40 กิโลกรัมก็ไม่รับ
 • ถ้าหากเสียชีวิตเกิน 24 ชั่วโมง แล้วไม่ได้ถูกเข้าห้องเย็น แพทย์ก็ไม่รับร่างกายนั้น
 • ไม่รับร่างกายหากมีแผลหรือเคยผ่าตัดสมองมาก่อนเสียชีวิต
 • หากเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่บริเวณศีรษะและสมองห็ไม่สามารถรับได้ 
 • ไม่รับบริจาคหากเสียชีวิตจากการติดเชื้อ เช่น เอดส์ (AIDS) ไวรัสลงตับ, วัณโรค, เบาหวาน , โรคตับ หรืออุบัติเหตุก็เช่นกัน
 • ไม่รับหากศพเกี่ยวข้องกับคดีความบางอย่าง หรือถ้าต้องมีการผ่าพิสูจน์หลักฐานต่าง ๆ
 • ถ้าร่างของผู้บริจาคผ่านการฉีดน้ำยาเพื่อถนอมศพแล้ว แพทย์ก็ไม่รับร่างกาย
 • ถ้าร่างของผู้บริจาคเน่าเปื่อย อวัยวะขาดหาย หรือไม่สมบูรณ์ แพทย์ก็ไม่รับเช่นกัน

นอกจากเหตุผลข้างบนแล้ว ก็ยังมีอีกกรณีที่ศูนย์รับบริจาคจะไม่รับอีกด้วย นั่นก็คือ กรณีที่บริจาคเก็บศพของหน่วยงานรับบริจาคเต็ม จะปิดรับบริจาคชั่วคราว

บริจาคร่างกาย

4 อานิสงส์แรง! ของการบริจาคร่างกาย และอวัยวะต่าง ๆ

มาถึงใจความสำคัญกันแล้ว บริจาคร่างกายได้บุญอย่างไร ใครรู้บ้าง! วันนี้แอดมินรวบรวมมาให้แล้ว ทั้งอานิสงส์ของการบริจาคร่างกาย บริจาคอวัยวะ บริจาคดวงตา และบริจาคเลือด ไปดูกันเลยว่าได้ผลบุญยังไงบ้าง!

บริจาคร่างกาย ทำให้ได้บุญมหาศาล

ผู้ใดที่ต้องการบริจาคร่างกาย พึงรู้ว่าเป็นการทำบุญที่เป็นบุญใหญ่อย่างมาก! เพราะการสละร่างกายของตัวเอง เพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้น ถือเป็นการไม่ยึดติดกับทางโลก กับสังขารของตนเอง ซึ่งร่างกายเป็นหนึ่งในสิ่งที่ตายไปก็เอาไปไม่ได้ เช่นเดียวกับ ทรัพย์สมบัติ สิ่งของ วัตถุ ฯลฯ ในทางกลับกัน เรายังบริจาคเพื่อให้ร่างกายเราเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังด้วย เชื่อกันว่าการบริจาคร่างกาย เป็น “มหาบริจาค” หรือการบริจาคใหญ่ ซึ่งจะส่งผลบุญอย่างมากมหาศาลในภายภาคหน้า

บริจาคอวัยวะ สร้างกุศลได้ 8 เท่า

สำหรับใครที่ต้องการจะ บริจาคอวัยวะของตน ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม ทราบไหมว่าได้บุญหลายต่อหลายเท่า! เพราะการบริจาคอวัยวะนั้น นอกจากจะเป็นเป็นการให้ชีวิตใหม่ ให้ผู้ป่วยได้กลับคืนสู่สังคม ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ยังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วย อันเป็นตัวอย่างให้คนได้เห็นว่าการบริจาคอวัยวะสำคัญเพียงใด ซึ่งการบริจาคอวัยวะ หลังเราเสียชีวิตแล้ว อวัยวะของเราสามารถเอาไปช่วยได้มากถึง 8 ชีวิต ซึ่งอนิสงส์นี้ก็จะมากถึง 8 เท่าด้วยกัน!

บริจาคหัวใจ

บริจาคดวงตา สร้างกุศลยิ่งใหญ่

การบริจาคดวงตา เป็นอีกหนึ่งการสร้างบุญยิ่งใหญ่เช่นกัน เพราะดวงตาถือเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็รักและหวงแหน การที่เราบริจาคดวงตาให้กับแพทย์ เพื่อที่จะได้นำไปรักษาผู้ป่วย สามารถสร้างประโยชน์ได้ถึง 2 เท่า นั่นก็คือ แพทย์สามารถนำกระจกตาของเรา ไปเปลี่ยนให้ผู้ป่วยอื่นได้ และเนื้อเยื่อตาขาวของเรา ยังสามารถนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย ที่มีโรคเกี่ยวกับตาขาวได้อีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นกุศลยิ่งใหญ่ ที่เราสามารถทำได้ในชาตินี้!

บริจาคเลือด ช่วยให้ร้ายกลายเป็นดี

สุดท้ายแล้ว การบริจาคเลือด นับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำบุญได้ ณ ตอนนี้เลย! โดยการให้เลือดของเรา เพื่อช่วยต่อชีวิตผู้อื่นนั้น นับเป็นกุศลบุญอย่างยิ่ง จะช่วยทำให้ตัดวิบากกรรม ทำให้บรรเทาเคราะห์กรรม จากเรื่องร้าย ๆ ให้กลายเป็นดีขึ้นได้ นอกจากนั้นยังเป็นสิ่งที่ดีกับร่างกายของเรา ทำให้ได้ถ่ายเลือดออกไป เพื่อผลิตเลือดใหม่ และยังได้เป็นการตรวจสุขภาพเลือดของตัวเองอีกด้วย!

4 สถานที่ บริจาคร่างกาย และอวัยวะอื่น ๆ

เป็นยังไงบ้างคะ แม่จ๋า พ่อจ๋า! การบริจาค เป็นการให้ทานที่ได้ผลบุญมาก ไม่น้อยเลยใช่ไหม ใครที่สนใจบริจาค ruay อยากให้เข้าไปศึกษารายละเอียดก่อน ที่จะตัดสินใจ เพราะการบริจาคนั้น นอกจากจะต้องได้รับการยินยอมจากครอบครัวแล้ว ก็ยังมีเงื่อนไขเฉพาะหลายประการด้วย เข้าไปศึกษาในเว็บไซต์เหล่านี้ได้เลย!

บริจาคอวัยวะ
บริจาคผมถือเป็นอวัยวะมั้ย?

การบริจาคผมก็ถือเป็นการบริจาคอวัยวะเช่นกัน เนื่องจากผมนั้นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ซึ่งถือเป็นส่วนที่มีหน้าที่ช่วยปิดบังหัวของเราไม่ให้โดนแสงอาทิตย์เต็ม ๆ และผมก็ถือเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลาย ๆ คนหวงแหนอย่างมากด้วย

บริจาคผมได้อานิสงส์อะไร?

การบริจาคผมให้กับผู้ป่วยมะเร็งเป็นการเสียสละสิ่งที่รักและหวงแหนของเรา ซึ่งบุญกุศลจะช่วยหนุนนำให้เราเกิดมาชาติหน้ามีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลในยามยากลำบาก และเชื่อว่าจะช่วยทำให้มีโชคลาภอีกด้วย สามารถเข้าไปดูสถานที่ ทำบุญบริจาคผม ได้ที่ลิงค์นี้เลย

ฝันว่าผมร่วงแปลว่าอะไร?

ฝันว่าผมร่วง มักเกิดจากความเครียดความกังวลเรื่องผมอยู่แล้ว บางคนมีอาการผมร่วงจึงเครียดจนเก็บไปฝันได้ ส่วนในทางทำนายฝันบ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้ลาภจากการค้าขายและการเดินทางไกล

สรุปส่งท้าย

จุดหมายของการทำบุญ ก็เพื่อไปนิพพาน…  แต่จุดหมายของการทำงาน คือเพื่อไปเลี้ยงเมีย นะค๊าบบบ หิ้วววว! ใครที่พึ่งรู้ว่า บริจาคร่างกายได้บุญอย่างไร เมื่อรู้แล้วก็ลองกลับไปคิดทบทวนดูนะ ว่ามีสิ่งใดที่เราบริจาคได้ตอนนี้บ้าง อาจเริ่มจากการบริจาคเลือดก่อนก็ได้ ช่วยตัดวิบากกรรม ทำให้ร้ายกลายเป็นดี และยังทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงอีกด้วย! 

การบริจาคร่างกายอาจเป็นเรื่องใหญ่ แต่ถ้าเราคิดได้ เอาเข้าจริง ไม่มีสิ่งใดในโลกที่เราตายไปแล้วเอาไปได้หรอก… ข้าวของ เงินทองทั้งหลายก็เช่นกัน ถ้าเราสามารถสร้างให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้ ก็จะเป็นบุญยิ่งใหญ่กับตัวเรา! ส่วนใครที่ทำบุญแล้วอยากมีโชคก็ลองไปสมัครเว็บ tode ดูได้ เว็บนี้หวยรัฐบาลจ่ายสูงมากถึงบาทละ 1,200 แถมยังสามารถ ติดตั้งแอพ tode บน Android หรือ ติดตั้งแอพ tode บน iOS ได้อีกด้วย สะดวกมาก ๆ!

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก heraldmalaysia

บทความแนะนำ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

MOBET
MOBET คาสิโนออนไลน์ บริการแบบมืออาชีพ
เว็บเศรษฐี
เว็บเศรษฐี หวยออนไลน์ และเกมเดิมพัน ทุกชนิด
RUAY
RUAY เว็บรวยหวย หวยออนไลน์ชั้นนำอันดับ 1
TODE
TODE โต๊ด คาสิโน บาคาร่าสล็อต พร้อมสูตรใช้ฟรี
https://www.เศรษฐี6.com
เศรษฐี6.com เว็บหวยออนไลน์ในเครือ เวปเศรษฐี
Lottovip
LottoVIP หวยออนไลน์เก่าแก่ บอดฮิตตลอดกาล
https://www.tod69.com
tod69.com เว็บโต๊ดในเครือ tode69 ไม่เคยทำให้ผิดหวัง
https://www.ruay.tools
เว็บ https://ruay.tools ครบทุกหวยเล่นได้ทุกเวลา
lottoup
เว็บหวย เกม มาแรงแห่งปี lottoup เท่านั้น