ข้อห้ามขึ้นบ้านใหม่

ข้อห้ามขึ้นบ้านใหม่

11 ข้อห้ามขึ้นบ้านใหม่ เชื่อไว้ เพื่อให้ชีวิตราบรื่น

ใครจะย้ายบ้ายใหม่ อย่าลืม ข้อห้ามขึ้นบ้านใหม่ ด้วยนะคะ เพราะมิเช่นนั้น อาจเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ดี สำหรับการเข้าไปอยู่สถานที่ใหม่ก็ได้